Produkty

Dla przemysłu wydobywczego proponujemy reduktory o mocach do 250 kW do zastosowania w przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych. Przemysł suwnicowy zaopatrujemy w reduktory walcowe do napędu bębnów linowych o udźwigu do 500 ton. Szeroką gamę oferowanych produktów uzupełniają reduktory do napędu maszyn rolniczych i paszowych.